Ljubljana, 24. marca 2020
 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ v kulturi,

 


Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki ji predseduje državni svetnik Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ, je na njegov predlog obravnavala pobudo za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij. Člani komisije DS so pobudo potrdili in jo skladno s poslovnikom DS poslali na Ministrstvo za kulturo s pozivom, da jo MK prouči in nanjo odgovori v roku 30 dni.

 

Pobudo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij vam prilagamo (klik!), ko pa se bo nanjo odzvalo tudi ministrstvo oziroma minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, vas bomo o tem prav tako obvestili.

 


Z najlepšimi pozdravi!

 

Tajništvo GO SVIZ
 Priloga: Pobuda DS za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij

 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.