sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 22. junija 2021
 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 

AKON O NACIONALNEM DEMOGRAFSKEM SKLADU – ČE GA BO DRŽAVNI ZBOR POTRDIL, BOMO MORALI TAKOJ ZBRATI 2.500 PODPISOV ZA VLOŽITEV POBUDE ZA RAZPIS NAKNADNEGA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA
 
Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s temi obvestili vas želimo vnaprej seznaniti z nekaterimi pomembnimi informacijami o morebitnem razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS). Verjetno dogajanje je naslednje: o sprejemu ZNDS bo na redni julijski seji, ki bo potekala v času od 5. do 9. julija 2021, odločal parlament. Pričakovati je, da ga bodo koalicijski poslanke in poslanci potrdili, kljub temu da smo sindikati predlogu zakona, ki med socialnimi partnerji ni bil usklajen, jasno in argumentirano nasprotovali. Sindikalne centrale nameravamo neposredno po sprejetju ZNDS vložiti pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, a moramo v ta namen med svojim članstvom in širše prej zbrati vsaj 2.500 podpisov (»navadnih«, ni treba, da so overjeni na upravni enoti). Za zbiranje podpisov bomo imeli na voljo zgolj 7 dni od sprejetja zakona (zbrati jih bomo morali torej do sredine julija), pri tem pa bo predragocena vaša pomoč, zato vas že vnaprej prosimo za hiter odziv.

Uvodoma je treba poudariti, da so eden od civilizacijskih dosežkov razvitih držav, med njimi tudi Slovenije, demografske spremembe v smeri dolgožive družbe. Pri nas že vsaj desetletje obstaja načelno soglasje različnih deležnikov, da je treba za to, da bi zdajšnje in prihodnje generacije dolgoročno prejemale dostojne pokojnine, priskrbeti trajnosten in stabilen dodatni vir, ki bo zagotavljal potrebna dodatna finančna sredstva za pokojninsko blagajno. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere del je tudi naš sindikat, je glede na pomen in učinek, ki ga ima vzpostavitev demografskega sklada za dostojnost pokojnin, tako prepričana, da bi bilo treba pred sprejemom zakona doseči soglasje socialnih partnerjev o njegovih ključnih rešitvah. To se, žal, ni zgodilo, dodatno pa se predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, o katerem bo Državni zbor RS, kot omenjeno, odločal na svoji redni julijski seji, v svojem konceptu celo odmika od temeljnega cilja – tj. trajnostnega zagotavljanja dostojne pokojnine. Vlada RS kot predlagatelj namesto tega z zakonom uvaja dodatna sredstva za sprotno trošenje. Del sredstev iz premoženja, akumuliranega v nacionalnem demografskem skladu, naj bi se tekoče porabil za sofinanciranje politike za skrb za starejše in za ukrepe družinske politike. Glede na trenutne potrebe na teh dveh področjih ne gre za trajnostno vlaganje, temveč za razmeroma kratkoročno dopolnjevanje manjkajočih sredstev iz državnega proračuna. V pokojninsko blagajno pa se bo tako stekalo bistveno premalo sredstev za finančno stabilnost in vzdržnost prvega pokojninskega stebra, hkrati pa se bo za približno 160 milijonov evrov na leto zmanjšal prihodek proračuna iz kapitalskih dobičkov. To pomeni, da bo moral proračun v pokojninsko blagajno dejansko vplačevati še več kot danes in da ne bo nacionalni demografski sklad v ničemer pripomogel k dolgoročni vzdržnosti sistema. Podrobnejša pojasnila o tem, zakaj smo se sindikati združili v vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, so dostopna v priloženih dokumentih, ki sta jih pripravila glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in strokovna sodelavka za pravne zadeve v KSJS Martina Vuk: ZNDS – kritika konceptualnih temeljev in ZNDS – Politične stranke si hočejo prigrabiti zadnji kos našega skupnega premoženja.

 

Naprošamo vas, da se s priloženimi dokumenti že zdaj natančno seznanite, saj bomo morali volivke in volivci, če bodo poslanke in poslanci na omenjeni julijski seji Zakon o demografskem skladu potrdili, takoj zatem (najpozneje v 7 dneh oziroma do sredine julija) zbrati vsaj 2.500 podpisov, ki so potrebni za vložitev pobude za zakonodajni referendum. Sindikati bomo v tem primeru zbirali podpise vsak med svojim članstvom in širše, in sicer na posebnih obrazcih, ki vam jih bomo sindikalnim zaupnicam in zaupnikom skupaj z vsemi potrebnimi dodatnimi informacijami in navodili pravočasno – tj. neposredno zatem ko bo znana odločitev državnega zbora o zakonu – posredovali.

Sindikalni zaupnice in zaupniki v zavodih, ki delujejo normalno tudi čez poletje (vrtci, vzgojni zavodi, socialno-varstveni zavodi, zavodi s področja raziskovalne dejavnosti in kulture), boste poziv za zbiranje 2.500 podpisov prejeli tako elektronsko kot tudi v papirnati verziji (skupaj s priloženo kuverto, v kateri boste vrnili zbrane podpise), vsi ostali sindikalni zaupnice in zaupniki pa zgolj po elektronski pošti. Že zdaj vas seznanjamo še, da bo mogoče podpis oddati tudi v »živo« na stojnicah v Ljubljani in Mariboru.
 


Po vložitvi pobude bo predsednik državnega zbora v sedmih dneh določil 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma (ker zaradi počitnic podpisov ni mogoče zbirati prej, bo zbiranje potekalo od 1. 9. do 5. 10. 2021). V tej fazi je prav tako predviden skupni nastop sindikalnih central, podpisi se bodo takrat zbirali na stojnicah, na sedežih sindikatov, v zavodih ipd., izpolnjeni in lastnoročno podpisani obrazci pa bodo morali biti overjeni na upravni enoti. Podpis bo mogoče oddati tudi elektronsko – z namenom, da si lahko že vnaprej uredite potrebno, vam posredujemo navodila za pridobitev e-podpisa SI-PASS (in dodatna pdf letaka, pridobljena na spletu: Spletna prijava in e-podpis SI-PASS ter Pridobitev in aktivacija sms-PASS).
 
Na tem mestu vas obveščamo še, da za konec letošnjega avgusta pripravljamo za sindikalne zaupnice in zaupnike video posvete na temo naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o nacionalnem demografskem skladu. Vabila z vsemi potrebnimi podatki vam bomo posredovali avgusta, predvideni termini za posvete pa so naslednji:
 
  • 25. 8. 2021, ob 14. uri za sindikalne zaupnice in zaupnike iz Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih (1. skupina),
  • 26. 8. 2021, ob 14. uri za sindikalne zaupnice in zaupnike iz Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov ter Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • 30. 8. 2021, ob 14. uri za sindikalne zaupnice in zaupnike iz Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih (2. skupina),
  • 31. 8. 2021, ob 14. uri za sindikalne zaupnice in zaupnike iz Sindikalne konference predšolske vzgoje, Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti ter Sindikalne konference kulturnih organizacij.


S spoštovanjem,
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ


Priloge:
 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.