sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 12. januarja 2023


 

POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ

PROTESTNI SHOD 14. 1. 2023 PREKLICAN, 25. JANUARJA 2023 SKUPNI PROTESTNI SHOD VSEH ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Glavni odbor SVIZ in Vlada RS potrdila dogovor o zvišanju plač pomočnic vzgojiteljic, mladih raziskovalcev in asistentov (VII/2) ter umestitvi naziva višji svetnik

Na zadnjem krogu pogajanj, ki so potekala ta ponedeljek, 9. januarja 2023, sta glavni tajnik kot vodja pogajalske skupine Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič kot vodja pogajalcev vladne strani parafirala dogovor o zvišanju plač zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, zvišanju plač mladih raziskovalcev in raziskovalk ter asistentov in asistentk na fakultetah z univerzitetno izobrazbo (VII/2) ter o umestitvi naziva višji svetnik.

Vlada RS je zahteve SVIZ o zvišanju plač zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja sprva povsem zavračala in vztrajala, da se izpelje le prevedba obstoječih plačnih razredov v nazive, medtem ko bi višina plač ostala nespremenjena. Šele ko smo v sindikatu napovedali protestni shod te skupine zaposlenih, je vladna stran ponudila zvišanje za dva plačna razreda in razliko med nazivi za dva plačna razreda, a smo v SVIZ vztrajali, da mora biti skupni dvig, vključno z že dogovorjenim zvišanjem v celotnem javnem sektorju s 1. 4. 2023, v višini štirih plačnih razredov (3 +1). Plače pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok se tako s 1. 1. 2023 zvišujejo za tri plačne razrede, še za en plačni razred pa bodo višje s 1. 4. 2023 – tu gre za zvišanje, ki je bilo usklajeno v dogovoru iz oktobra 2022.


Zvišanja in prevedbe v strokovna naziva mentor in svetovalec na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljaOb zvišanju plač za omenjeno skupino zaposlenih v predšolski vzgoji smo se v pogajanjih dogovorili tudi o dvigu plačnega razreda za mlade raziskovalce in raziskovalke ter za asistentke in asistente v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti (VII/2) na 35. plačni razred, ki se 1. 4. 2023 zviša na 36. plačni razred. Prav tako smo se uskladili, da bo četrti strokovni naziv višji svetnik uvrščen za dva plačna razreda višje od izhodiščnega plačnega razreda svetnik.


Protestni shod za 14. 1. 2023 preklican, napovedujemo pa skupni protestni shod vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki bo kot zadnje opozorilo pred novim stavkovnim dnevom v splošni stavki izpeljan 25. 1. 2023

Z dogovorom o zvišanju plač zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja smo, kot smo povzeli v uvodu v ta obvestila, uveljavili del naših stavkovnih zahtev, ki jih je februarja lani z izglasovanjem splošne stavke v vzgoji in izobraževanju potrdilo več kot 38.000 zaposlenih v vrtcih in šolah. Ker Vlada RS že nekaj mesecev ignorira naše druge stavkovne zahteve, ki se nanašajo na odpravo zaostankov pri plačah zaposlenih v plačni skupini J in zaostankov pri plačah strokovnega osebja, od vzgojiteljev v vrtcih, do učiteljev v osnovnih in srednjih šolah ter visokošolskih učiteljev, je 54-članski Glavni stavkovni odbor SVIZ na izredni seji, ki je bila izpeljana v torek, 10. januarja 2023, odločil, da na protestnem shodu vsi skupaj – zaposleni v plačnih skupinah D in J – zahtevamo od Vlade RS, da se takoj opredeli do naših zahtev po odpravi zaostankov na teh delovnih mestih. Če Vlada RS do naslednjega kroga pogajanj, ki so dogovorjena za 23. januarja 2023, ne bo posredovala pisnega kvantificiranega protipredloga o odpravi zaostankov pri plačah v vzgoji in izobraževanju, bo SVIZ 25. januarja 2023, ob 14. uri to zahteval na protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani. Podrobnejšo informacijo o shodu bomo še pripravili – predvidoma vam jo bomo posredovali jutri –, že zdaj pa na shod vabimo vse sindikalne zaupnike in zaupnice ter po dva ali tri dodatne člane iz vsakega zavoda. Glavni stavkovni odbor SVIZ je k solidarnostni podpori protestnega shoda povabil tudi članice in člane iz kulture in znanosti, ki bodo na dogodku izpostavili zahteve zaposlenih na teh dveh področjih.
 
Glavni stavkovni odbor SVIZ je na izredni seji sprejel tudi odločitev, da bo vztrajal pri stavkovnih zahtevah, ki so bile Vladi RS posredovane februarja 2022, in pri sklenitvi stavkovnega sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev. Če Vlada RS tudi po protestnem shodu 25. januarja 2023 ne bo pripravljena skleniti dogovora o odpravi zaostankov iz 2., 3. in 4. točke stavkovnih zahtev, bo SVIZ predvidoma v drugi polovici februarja 2023 izvedel nov stavkovni dan v še zmeraj aktivni splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do univerze, in v stavkovnih aktivnostih vztrajal do izpolnitve stavkovnih zahtev.

Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,

Marjana Kolar,                                                                                                           Branimir Štrukelj,
predsednica GO SVIZ                                                                                                glavni tajnik SVIZ
 

 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.