sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju
 

Ljubljana, 24. februarja 2022 

 

NAVODILA ZA IZVEDBO STAVKE 9. 3. 2022Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

pred napovedano splošno stavko v vzgoji in izobraževanju 9. marca 2022 smo pripravili navodila za izvedbo stavke. Prosimo vas, da jih natančno preberete in z njimi seznanite tudi vse zaposlene v svojih zavodih. S stavko od Vlade RS zahtevamo plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada, ter zvišanje plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač drugim skupinam v javnem sektorju. Tudi za ceno konflikta ne bomo več dopuščali, da bi bilo delo v vzgoji in izobraževanju vredno manj kot, denimo, delo v državni upravi ali zdravstvu. Stavka ni cilj, je skrajno, a legitimno sredstvo, ki izraža trdno odločenost, da bomo svoje upravičene zahteve uveljavili. Pri tem je izjemno pomembno, da stavko izpeljemo brez incidentov, ki bi jih nasprotna stran lahko izrabila za razvrednotenje naših stališč in zahtev.


TEMELJNA PRAVILA STAVKE
(s pripombami – aktivnosti na ravni zavoda, kjer je bila stavka izglasovana)


Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavkiStavkovni odbor zato imenuje člane stavkovne straže, ki v času stavke ostanejo v prostorih delodajalca in zagotavljajo, da stavkajoči ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Člani stavkovne straže o posebnih dogodkih v času trajanja stavke obveščajo stavkovni odbor. Člani stavkovnega nadzora naj nosijo vidno oznako: »stavkovna straža«.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki v njej ne sodelujejo, preprečevati, da bi delali.

· Delavci, ki ne stavkajo, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z delodajalcem.
· Posamezne delavce, ki ne stavkajo, lahko delodajalec na dan stavke pošlje tudi na službeno pot (izobraževanje, spremljanje učencev, dijakov, otrok).
· Delavci, ki so na dan stavke že na službeni poti (šola v naravi, ekskurzija), na ta dan ne stavkajo.
· Bolniško odsotni delavec ne stavka.
· Delodajalec lahko posameznim delavcem, na podlagi prošnje, za ta dan odobri dopust (v skladu z 48./2 čl. KPVIZ).

Stavka preneha s sporazumom tistega, ki je sprejel sklep o stavki, in organov, ki jim je bil ta sklep poslan, ali s sklepom tistega, ki je sprejel sklep o začetku stavke. Stavka se bo začela v sredo, 9. marca 2022, ob 6.00 uri zjutraj in prekinila ob 22.00 uri istega dne. Nadaljnji potek stavke, določanje vključevanja posameznih dejavnosti ali posameznih delov dejavnosti v stavko bo sproti opredeljeval Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavka bo trajala do preklica, kar bo opredelil Glavni stavkovni odbor SVIZ.

Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, določenimi z zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca.

Pravico do stavke opredeljuje 77. člen Ustave RS in vsako oviranje pri izvajanju te pravice pomeni kršitev slovenske ustave. Za področje vzgoje in izobraževanja Zakon o stavki ne predpisuje nikakršnega zagotavljanja minimuma delovnega procesa, zato stavkajočim ni mogoče naložiti nobenega dela, ki ni dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu ali na območnem odboru ali z Glavnim stavkovnim odborom SVIZ! Tisti, ki bi pozival učence ali dijake, naj na dan stavke pridejo v šolo, zanje v celoti prevzema odgovornost, saj zaposleni ne delajo.

Če je stavka organizirana v skladu z zakonom, predstavniki delodajalca ne smejo zaposlovati delavcev, ki bi zamenjali udeležence stavke, preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, in ne uporabljati nasilnih ukrepov, da bi se stavka končalaKršitve teh določb je mogoče prijaviti na Inšpektorat RS za delo ali na policijo (v skladu z 200. členom KZ-1), sproti pa z morebitnimi kršitvami in pritiski ob stavki obveščajte SVIZ – pokličite nas po telefonu 01 24 40 904 (Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika) ali nam pišite na e-naslov nadja.goetz@sviz.si.


ČAS IN KRAJ STAVKE

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju se bo začela v sredo, 9. marca 2022, ob 6.00 uri zjutraj in prekinila ob 22.00 uri istega dne.

Stavkajoči se na dan stavke zberete v prostorih zavoda (tudi tisti, ki na ta dan nimajo pouka, in tisti, ki delo sicer opravljajo na enotah ali podružnicah), in sicer ob uri, ki jo določi stavkovni odbor. Stavkovni odbor določi, od kdaj do kdaj se bo stavka v zavodu izvajala. Stavkovni odbor o času izvedbe stavke v zavodu obvesti delodajalca. Priporočamo, da se stavka na posameznem zavodu praviloma izvaja med 7. in 15. uro. O tem, da bo stavka dne 9. 3. 3022 potekala v prostorih delodajalca, je treba slednjega posebej obvestiti. Prosim vas, da izpolnjeni obrazec Priloga 4 (.doc, .pdf) še pred stavko – priporočamo pa, da to storite čim prej – izročite delodajalcu. 

Izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju bomo prilagodili aktualnim razmeram in ukrepom, povezanim z navzočnostjo koronavirusa SARS-CoV-2, zato na stavkovni dan tokrat ne bomo pripravili protestnih shodov, kot smo jih sicer. Kljub temu predlagamo, da se zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji ob upoštevanju veljavnih zdravstveno-varnostnih ukrepov na dan stavke vsi ob isti uri (predlagamo, da ob 11.55) zberete pred svojimi vrtci, šolami, dijaškimi domovi, fakultetami ter opremljeni z nalepkami »stavka«, ki vam jih bomo pravočasno priskrbeli, in priložnostnimi transparenti tudi tako opozorite na naše skupne stavkovne zahteve. S fotografijami in komentarji, ki nam jih boste ob tej priložnosti posredovali (v ta namen bo vzpostavljena posebna aplikacija, o podrobnostih same izvedbe pa vas bomo natančneje še obvestili), bomo lahko v SVIZ stavkovni dan še učinkoviteje predstavili širši javnosti. Hkrati vas prosimo, da na omenjene zbore pred svojimi zavodi povabite tudi novinarke in novinarje lokalnih medijev, podate izjave ob stavki in z njimi delite fotografije stavkovnega 9. marca. V stavkovnih aktivnostih se lahko povežete tudi s kolegicami in kolegi z bližnjih vzgojno-izobraževalnih zavodov – skupaj smo močnejši!


SPLOŠNO NAVODILO

Prilagoditev načina stavkanja prepuščamo zaposlenim v zavodih in ob tem svetujemo, da navodila za izvajanje stavke smiselno prilagodite posebnostim vašega zavoda. Staršev, učencev, uporabnikov in drugih zainteresiranih deležnikov ne pozabite seznaniti s svojo odločitvijo o stavki in o načinu njene izvedbe.


KAKO RAVNATI, ČE STAVKA V ZAVODU NI BILA IZGLASOVANA

Zaradi množične podpore zaposlenih za stavko je SVIZ razglasil splošno stavko v celotni dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Če se je na posameznem zavodu opredelila za stavko manj kot polovica vseh zaposlenih, se tisti, ki so glasovali za stavko, še vedno lahko pridružijo splošni stavki kot posamezniki, ker je stavka razglašena za celotno dejavnost vzgoje in izobraževanja. O tem, da bodo na dan 9. 3. 2022 stavkali, morajo ti zaposleni pravočasno obvestiti delodajalca (v tem primeru stavke delodajalcu ne napoveduje sindikalni zaupnik ali zaupnica), prav tako pa tem zaposlenim svetujemo, da stavkajo v skladu z ostalimi tu podanimi navodili. Ne glede na običajni delovni čas posameznega delavca na dan stavke priporočamo, da se zaposleni, ki se želijo pridružiti stavki, udeležijo stavke v prostorih delodajalca med 7. in 15. uro.


ODGOVORNOST ZA PREMOŽENJE IN VARNOST IN ZDRAVJE LJUDI

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Kot odgovoren sindikat poskrbimo tudi, da v času stavke do tega ne bi prišlo kako drugače oziroma da tega ne bodo ogrožale tretje osebe. Vstopanje v zavod ali izstopanje iz njega ter dogajanje v zavodu naj poleg stavkajočih in stavkovnega odbora še posebej nadzira stavkovna straža. Stavkajoči proti volji delodajalca zavoda ne morejo zapreti, zato priporočamo, da se, če je to aktualno v konkretnem zavodu, o tem vidiku stavke z direktorjem (ravnateljem) predhodno pogovorite in po možnosti dogovorite.


VNAPREJ NAČRTOVANE OBVEZNOSTI

Kako ravnati v primeru vnaprej dogovorjenih in načrtovanih aktivnosti (npr. tabori, šole v naravi, izobraževanja, posveti, koncerti …)? O tem se odločite sami, predlagamo pa, da že plačane obveznosti izvedete tako, kot so bile predvidene (v tem primeru delavci, ki to izvajajo, ne stavkajo). Če odpoved načrtovane aktivnosti ne bo imela finančnih ali drugih posledic, lahko po dogovoru z delodajalcem poskusite tudi z odpovedjo te dejavnosti. V tem primeru vas pozivamo, da o tem pravočasno obvestite tudi vse, ki jih takšna odpoved zadeva (učence, starše, prevoznika, ustanove, ki ste jih morda načrtovali obiskati …).


SODELOVANJE Z MEDIJI

Stavkajočim (stavkovnim odborom) svetujemo, da se ob obisku predstavnikov medijev v zavodih med stavko le-tem ne izogibate, temveč skušajte novinarkam in novinarjem strpno in argumentirano odgovarjati na njihova vprašanja, posredujte jim podatke, ki bi jih potrebovali, in jim pojasnite razloge za stavko.


POROČANJE O ŠTEVILU STAVKAJOČIH V ZAVODU

Ob bližajoči se stavki bo tudi tokrat nadvse pomembno, da bomo v SVIZ-u že navsezgodaj na dan stavke razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih in številu otrok, ki bodo na dan stavke prišli v vaš zavod. V ta namen bo na naši spletni strani na dan stavke aktivna posebna novica (na naslovu https://www.sviz.si/stavkajoci9marec2022/), preko katere nam boste sporočali omenjene podatke. Že ob tej priložnosti vas vnaprej prosimo, da nam boste podatke o številu stavkajočih sporočili najpozneje do 10. ure na dan stavke, vsa natančnejša potrebna navodila o sporočanju števila stavkajočih pa vam bomo še posredovali.


POSEBNOSTI IZVAJANJA STAVKE

1.  Vrtci

Vrtci bodo na dan stavke zaprti.

Zaposleni v vrtcih se začnejo zbirati v zavodu praviloma z začetkom običajnega odprtja vrtca (ob odpiralnem času) in so prisotni predvidoma med 7. in 15. uro (priporočamo, da tako kot bi na ta dan sicer delali, če se upoštevaje poprej zapisano v navodilih to smiselno izide).

V SVIZ smo za starše vrtčevskih otrok pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf.doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Ne glede na to, da bodo vrtci zaprti, svetujemo, da se v  vrtcih organizira varstvo za nujne primere. Predvsem gre za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. Nujni primeri morajo biti predhodno dogovorjeni s starši najpozneje 3 dni pred izvedbo stavke. Varstvo naj primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci. Če bodo starši pripeljali v vrtec otroka, za katerega varstvo na dan stavke sicer predhodno ni bilo dogovorjeno, ga ne zavrnite. Samo izvedbo varstva za nujne primere dogovorite z vodstvom zavoda. Predlagamo, da v vrtcih, kjer imate več enot, varstvo za nujne primere izvajate izključno v matičnem zavodu in ne po enotah. Enote naj bodo na ta dan zaklenjene, kot je to običajno v nočnem času ali ob koncu tedna.

Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere nujnega varstva svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


2.  Osnovne šole

V osnovnih šolah na dan stavke pouk ne poteka.

V SVIZ smo za starše osnovnošolcev pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf.doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Svetujemo, da se v po vaši presoji nujnih primerih odločite o morebitnem sprejemu posameznih otrok v varstvo, če je to mogoče ali okoliščine to zahtevajo. Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere morebitnega varstva posameznih otrok svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


3.  Osnovne šole s prilagojenim programom

V osnovnih šolah s prilagojenim programom na dan stavke pouka ni, vendar stavkajoči tistim otrokom, ki pridejo v šolo, zagotovijo varno in zdravo okolje (npr. prehrano). Varstvo primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci.

Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere morebitnega varstva posameznih otrok svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


4.  Glasbene šole

V glasbenih šolah se na dan stavke predvideni programi ne izvedejo.

V SVIZ smo za starše otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf.doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.


5. Srednje šole

V srednjih šolah na dan stavke pouka ni.


6. Dijaški domovi

V dijaških domovih se zagotovi varnost in zdravje (npr. prehrano, ogrevanje) varovancev, učencev, dijakov. Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za navzoče varovance na dan stavke zagotovi čim bolj enostaven obrok.

Poskrbite, kolikor je v vaši moči, da ne bi bila ogrožena varnost in zdravje ljudi ali premoženja.


7. Visokošolski zavodi
 
V visokošolskih zavodih se na dan stavke študijski proces ne izvaja.OBVESTILA ZA STARŠE IN VODSTVA ZAVODOV

Pred stavko smo, kot smo že zapisali, za starše vrtčevskih in osnovnošolskih otrok pripravili osnutek dopisa (Obvestilo za starše – vrtci (.pdf.doc); Obvestilo za starše – osnovne šole (.pdf.doc); Obvestilo za starše – glasbene šole (.pdf.doc)), v katerem jih seznanjamo z razlogi za odločitev za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju in jih prosimo za razumevanje, ker bo neizvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih in šolah na stavkovno sredo, 9. marca 2022, posledično najbolj vplivalo prav nanje in na njihove otroke. Besedilo vam pošiljamo tudi kot dokument programa Word v obliki .DOC, da ga boste po svoji presoji lahko prilagodili, dopolnili ali kakor koli drugače oblikovali, da bo morda še bolj neposredno usmerjeno k »vašim« staršem, s katerimi se v vrtcih in šolah srečujete vsak dan. Staršem ne pozabite pojasnjevati, da stavka nikakor ni uperjena proti njim in njihovim otrokom, temveč je skrajno sredstvo, ki smo ga morali uporabiti, da bi Vlada RS končno ustrezno ovrednotila delo izobraževalk in izobraževalcev ter tako zagotovila, da bo javno izobraževanje v Sloveniji lahko tudi v prihodnje ohranjalo in še povečevalo svojo kakovost ter v družbi ponovno dobilo pomen in ugled, ki mu pripadata. Podpora staršev je za vse nas zelo pomembna, zato si, prosimo, vzemite čas in jim predstavite položaj izobraževanja in zaposlenih v njem ter naše argumente za stavko.

S to pošto vam prav tako pošiljamo obvestilo za vodstva zavodov (Dopis za vodstva zavodov (.pdf, .doc)), v katerem tudi njih seznanjamo z razlogi za nadaljevanje stavke, ki je skrajno sredstvo sindikalnega boja, ter jih prosimo za podporo našim prizadevanjem, da Vlada RS izobraževalkam in izobraževalcem tudi z ustreznim ovrednotenjem njihovega dela prizna njihovo pomembno vlogo v družbi.     

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, so dostopni tudi na naši spletni strani – na naslovu www.sviz.si/stavka9marec2022.


V solidarnosti,

Glavni stavkovni odbor SVIZ


Priloge:
-  Priloga 4_DirektorjuRavnatelju_dopolnitevsklepa 9. 3. 2022 (.doc, .pdf)
-  Obvestilo za starše _ vrtci (.doc.pdf)*
-  Obvestilo za starše _ osnovne šole (.doc.pdf)*
-  Obvestilo za starše _ glasbene šole (.doc.pdf)*
-  Dopis za vodstva zavodov (.doc.pdf)
-  Zakon o stavki


* Obvestila za starše bomo naknadno zagotovili tudi v prevodu v italijanski in madžarski jezik.

 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.