sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju


Ljubljana, 12. avgusta 2022
 

OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

s tokratnimi krajšimi Obvestili Glavnega odbora SVIZ vam posredujemo informacijo o našem odzivu na predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ter o spremembi ZOFVI v delu, ki ureja sestavo svetov zavodov.   
 
  • SVIZ na ministrstvo poslal pripombe k predlogu sprememb pravilnika o napredovanju v nazive
  • Vrnitev prejšnje ureditve sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju

Vabimo vas, da se z zapisanim natančno seznanite, in se vam hkrati vnaprej zahvaljujemo, da boste vsebino delili tudi s članicami in člani SVIZ v svojih zavodih.
 

 SVIZ NA MINISTRSTVO POSLAL PRIPOMBE K PREDLOGU SPREMEMB PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU V NAZIVE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sredi letošnjega julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Iz SVIZ smo na ministrstvo poslali pripombe in predloge k vsebini novele ter pozdravili spremembe v delu, ki opredeljujejo oziroma se nanašajo na napredovanje vzgojiteljic-pomočnic v nazive. Pri tej vsebini smo dodali zgolj nekaj pripomb oziroma pobud. Izrazili pa smo nasprotovanje nekaterim omejujočim predlaganim spremembam, ki zadevajo vrednotenje dodatnih strokovnih del in nalog pri napredovanju in se tičejo vseh strokovnih delavcev. Menimo, da bi le-te morali dodatno proučiti, usklajevati s praktiki ter sprejemati ločeno od sprememb za vzgojiteljice-pomočnice.
Podrobnejša vsebinska pojasnila iz našega odziva ministrstvu najdete v posebni novici na naši spletni strani, celoten dokument oziroma naš odziv, posredovan na MIZŠ, pa se nahaja na tej povezavi.
Ob priložnosti pošiljanja odziva k predlogu sprememb pravilnika pa smo MIZŠ spomnili še na Stavkovni sporazum med nami in Vlado RS iz leta ter Dogovor med SVIZ in MIZŠ iz januarja 2020, ki predvideva uvedbo 4. strokovnega naziva višji svetnik s spremembo ZOFVI.


VRNITEV PREJŠNJE UREDITVE SESTAVE SVETOV ZAVODOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

V začetku tega meseca, točneje 3. avgusta, je bil v Uradnem listu RS št. 105/2022 objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki je bil predlagan v sprejem Državnemu zboru na pobudo Inštituta 8. marec in na temelju zadostnega števila (potrebnih je bilo vsaj pet tisoč overjenih) podpisov volivcev.  Zakon je bil v parlamentu sprejet in bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v UL, torej 18. avgusta 2022.

Spomnimo: člani Glavnega odbora SVIZ so na svoji redni spomladanski seji marca letos podprli prizadevanja Inštituta 8. marec, ki je takrat v Državni zbor vložil pobudo za začetek zbiranja podpisov državljank in državljanov v podporo predlogu zakona, s katerim bi odpravili nekatere zakonske spremembe, prek katerih je predhodna vlada v minulih dveh letih posegla v temelje pravne države. Med enajstimi spremembami predloga zakona je bilo tudi zmanjšanje vpliva politike v vrtcih in šolah oziroma odprava zadnje novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Lani jeseni se je proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov glasno izrekla pedagoška stroka, v SVIZ pa smo proti noveli novembra lani med zaposlenimi v šolstvu zbrali več kot 24 tisoč podpisov. A kljub širokemu nasprotovanju spremembam je Državni zbor RS na izredni seji decembra lani novelo potrdil, oblast pa je s tem posegom zaposlenim v vzgoji in izobraževanju (zlasti strokovnemu osebju) v svetih vrtcev in šol vzela po dva člana ter tako nepremišljeno posegla v bistvo dotlejšnjih dobro domišljenih razmerij, obenem pa izkazala nezaupanje vladajoče politike do zaposlenih v vrtcih in šolah.

Pred dnevi sprejeti zakon torej znova spreminja ZOFVI na način, da vnovič vzpostavlja sestavo svetov zavodov v vrtcih in šolah ter dijaških domovih, kot je veljala pred zadnjo spremembo ZOFVI konec lanskega leta.

Posebej želimo izpostaviti, da v začetku tega meseca (novo)sprejeti zakon v prehodnem 25. členu določa, da morajo ustanovitelji zavodov, ki so že spremenili svoje akte o ustanovitvi skladno z zadnjo veljavno različico ZOFVI, le-te uskladiti z novo (staro) ureditvijo v roku enega (1) leta od uveljavitve novega zakona. V 26. členu je določeno, da se mora v svete zavodov, ki so se že oblikovali v skladu s preteklo spremembo ZOFVI, v roku dveh (2) mesecev od uveljavitve novega zakona izvoliti dodatne člane predstavnikov delavcev (v dijaških domovih, poklicnih in strokovnih šolah, v gimnazijah pa še predstavnika staršev in dijakov). Dodatno izvoljenim predstavnikom delavcev bo mandat potekel hkrati s potekom mandata drugih predstavnikov delavcev. 

Sindikalne zaupnice in zaupnike v zavodih, kjer so že spreminjali akte o ustanovitvi ali imenovali svete zavodov v skladu z decembrsko spremembo ZOFVI, pozivamo, da naj o novih spremembah ZOFVI čim prej obvestijo predstavnike zaposlenih v svetu zavoda. Prav tako naj skupaj z zaposlenimi čim prej pričnejo sodelovati v postopku izvolitve novih predstavnikov delavcev v svet zavoda.Z lepimi pozdravi,


Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.